Wyzwania stojące obecnie przed gospodarstwami domowymi

0
637

Rodziny, które chcą obecnie żyć na swoim muszą zmierzyć się z szeregiem trudności życia codziennego. Dotyczą one problemów z niezadowalającym poziomem dochodów, wysokimi opłatami za prąd, energię, wodę, wysokim poziomem cen, a jeżeli w grę wchodzi dziecko  za jego edukację. Oprócz tych wydatków duża liczba gospodarstw domowych pragnie posiadać swoje własne mieszkanie. Zaciągnięcie kredytu jest związane z wysokimi opłatami do których należy wysokie oprocentowanie oraz marża pobierana przez banki.

Taka sytuacja, a więc szereg opłat i kosztów przyczyniają się bardzo często do zaniechania decyzji o zaciągnięciu kredytu i wynajmowaniu mieszkania lub pokoju. Koszty ewentualnych rat oraz wynajmu są często zbliżone, jednak ze względu na brak zdolności kredytowej danej rodziny, zmuszone są one do wynajmu. Warunki przyznawania kredytów obecnie są bardzo rygorystyczne, zwłaszcza jeżeli chodzi o kredyty długoterminowe do których należą zobowiązania na zakup mieszkania.

Ostatnie zawirowania w gospodarce Stanów Zjednoczonych i płynące z tego konsekwencje zarówno dla amerykańskiego sektora bankowego jak i dla europejskiego przyczyniły się do wprowadzenia wielu regulacji zarówno ze strony instytucji finansowych jak i rządów. Wzrastająca ilość dłużników, którzy nie byłi w stanie spłacić swojego zobowiązania dała solidną nauczkę, aby dokłądnie przyglądać się zdolności kredytowej osób ubiegających się o kredyt. Te utrudnienia i dodatkowe warunki przyczyniaja się do pogorszenia sytuacji na rynku nieruchomości. Coraz mniej mieszkań jest kupowanych, a rodziny oraz młode małzeństwa zmuszone są na korzystanie z opcji jaką jest wynajem.

Zdarzają się również sytuacje w których aby zmniejszyc koszty na wynajem jednego mieszkania decydują się dwie pary lub małżeństwo. Ceny występujące na rynku są tak wysokie, że niestety jest to konieczność, a nie dobrowolny wybór. Jednak dzięki temu mają oni możliwość zaoszczędzić niezbędną kwotę do wkłądu własnego wymaganego przez bank, a tym samym przybliżyć się do wymagań stawianych przez bank.